Samen in Steenbergen

Lokale waardering voor mantelzorgers

Registreren als mantelzorger

Het is voor u, als mantelzorger, op twee manieren mogelijk om de Samen in Steenbergen waarderingspas aan te vragen.

– Online aanvragen via onderstaande knop ‘Direct online aanvragen’.

– Telefonisch aanvragen bij het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen op: (0167) 750 850

Als uw volledig ingevulde aanvraag bij ons in goede orde is ontvangen, dan wordt uw aanvraag voor een mantelzorgwaardering 2022 in beoordeling genomen. Bij goedkeuring, ontvangt u de waarderingspas met het waarderingstegoed vanaf mei op de mat.